A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụcười trẻthơ” tỉnh Đồng Tháp năm học 2019 - 2020

Căn cứCông văn số: 4326/BGDĐT-GDTH ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao
thông (ATGT) cho nụ cười trẻ thơ”năm học 2019 - 2020;
Nhằm hỗ trợ các trường tiểu học, các trường có lớp tiểu học tiếp tục thực hiện phương pháp dạy học tích cực, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật ATGT của cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông;
Sở GDĐT phối hợp Hệ thống HEAD Tân Kiều (đại diện Công ty Honda Việt Nam) triển khai chương trình giáo dục “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”năm học 2019 - 2020, như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Nâng cao nhận thức, năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ quản lí, giáo viên tiểu
học về an toàn giao thông.
- Xây dựng đội ngũ giáo viên, tuyên truyền viên về công tác giáo dục ATGT
trong trường học.
- Phát huy việc đổi mới phương pháp dạy học và việc sử dụng có hiệu quả đồ
dùng dạy học của giáo viên.
- Học sinh được củng cố và hiểu biết thêm một số kiến thức, kĩ năng tham gia
giao thông.
II. Nội dung và Kế hoạch triển khai
1. Nội dung
Kiến thức và kĩ năng tham gia giao thông an toàn theo tài liệu “ATGT cho nụ
cười trẻ thơ”để đảm bảo chất lượng triển khai chương trình trong năm học 2019 - 2020, Bộ GDĐT phối hợp Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia và Công ty Honda
Việt Nam đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật, sắp xếp lại thứ tự các bài trong
tài liệu “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”cho phù hợp với đối tượng học sinh theo từng
khối lớp (phần gợi ý phân bố bài học trong sách, trang 25):
- Lớp 1: Bài 1, 2 , 5 , 6.
- Lớp 2: Bài 2, 3, 4, 5, 7.
- Lớp 3: Bài 3, 4 , 5, 7, 8.

2

- Lớp 4: Bài 5, 7, 8, 9, 10.
- Lớp 5: Bài 5, 8, 10, 11, 12. Tài liệu và giáo cụ giảng dạy: Công ty Honda Việt Nam sẽ bổ sung tài liệu “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”và một số giáo cụ giảng dạy cho các trường với số lượng như sau:
+ Tài liệu “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”: mỗi trường 50 cuốn tài liệu dành cho học sinh và 2 cuốn tài liệu Hướng dẫn dạy cho giáo viên. + Một số giáo cụ giảng dạy cho một số trường khó khăn: USB tài liệu, mũ bảo hiểm Honda. Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật, các Phòng GDĐT nhận tài liệu và giáo cụ giảng dạy tại Sở GDĐT (sau khi Bộ GDĐT và Công ty Honda Việt Nam chuyển về). Đối tượng tham gia Chương trình “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”: giáo viên và
học sinh tiểu học.
2. Kế hoạch triển khai
2.1. Tổ chức Tập huấn cho cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học
- Thời gian: 01 buổi, ngày 21/11/2019 (Khai mạc 07 giờ30 phút).
- Địa điểm: Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Đồng Tháp.
- Thành phần: Mỗi Phòng GDĐT cử: 01 lãnh đạo, 01 chuyên viên phụ trách, 03 Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng, 02 giáo viên Tổng phụ trách Đội; mỗi trường tiểu học, trường TH - THCS, trường tư thục có lớp tiểu học cử 01 giáo viên dạy lớp tiểu học là tổ khối trưởng/giáo viên tham dự tập huấn. Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh cử 01 giáo viên. Lưu ý: Các đơn vị cử giáo viên có khả năng về triển khai lại tại trường mình, Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng, giáo viên Tổng phụ trách Đội có khả năng về hỗ trợ các trường trong huyện.
- Nội dung: Tập huấn đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí cốt cán có khả năng tập huấn, hỗ trợ giáo viên triển khai tài liệu giáo dục ATGT cho nụ cười trẻ thơ tại trường, huyện đang công tác.
 

 

 

 

Qua buổi tập huấn, cán bộ- giáo viên trường THTP2 đã học hỏi được nhiều kiến thức, kĩ năng về ATGT và các PPDH về ATGT phù hợp và hiệu quả để có thể giáo dục các em học sinh tại trường ý thức chấp hành luật giao thông, nắm các kiến thức cần thiết về ATGT. Góp phần giúp các em tham gia giao thông an toàn và có thêm hành trang chuẩn bị tham dự Hội giao lưu “ATGT cho nụ cười trẻ thơ” do Bộ GDĐT tổ chức trong thời gian sắp tới./.
 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan